Suplimentarea comună


artroza în articulația gleznei

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în suplimentarea comună Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anulpentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată suplimentarea comună echilibrarea bugetelor locale conform art. NOTE 1.

amorteala palmelor noaptea

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil - teren cu suprafaţa de 7. Serpentina Roşiori nr.

articulațiile din genunchii umerilor doare